Pare i fill caminant

En aquest espai, es reuneixen meticulosament totes les accions destinades a esbrinar amb precisió la situació econòmica actual del l’altre cònjuge i dels fills, amb l’objectiu de procedir a una revisió exhaustiva de les pensions compensatòries i d’aliments previament establertes en el moment de la separació o divorci. Aquesta revisió es realitza amb l’intenció d’ajustar aquestes pensions a les circumstàncies econòmiques canviants, incorporant nova informació i aportant proves que puguin reflectir una activitat laboral que no hagi estat declarada anteriorment. A més, es dedica a la localització de béns immobles, empreses o qualsevol altre tipus de propietats que poguessin ser rellevants, així com a la determinació del nivell de vida actual, l’estatus social i la dependència econòmica que puguin tenir tant el cònjuge com els fills, per tal de garantir que l’ajust de les pensions sigui el més just i equitatiu possible d’acord amb la nova realitat econòmica.

Ens encarreguem de proporcionar informació detallada i evidències sòlides per acreditar que un dels cònjuges no es troba en condicions de ser responsable, o bé que les seves circumstàncies presents no li permeten assumir adequadament la cura i el benestar dels fills. Això pot ser a causa de diverses conductes que es consideren inapropiades, com poden ser la negligència persistent cap al menor, episodis de maltractament físic o emocional, problemes greus derivats del consum excessiu d’alcohol, la dependència a substàncies estupefaents, l’exercici de la prostitució, o per tenir unes obligacions professionals extremadament exigents que ocupen gairebé tot el seu temps disponible, deixant-lo sense capacitat per atendre les necessitats bàsiques i emocionals dels seus fills.

Professionalitat


Experiència


Confidencialitat

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?